Świat

Początkowo JKA była organizacją akademicką, później przekształcono ją w ogólnojapońskie stowarzyszenie sportowe. Masatoshi Nakayama, nauczyciel wychowania fizycznego uniwersytetu Takushoku, wprowadził karate na drogę nowoczesnego rozwoju. Opracował metodykę nauczania, zorganizował pierwszy kurs instruktorski z prawdziwego zdarzenia, stworzył reguły rozgrywek sportowych, system punktowania itd. Karate zaczęło przypominać nowoczesny sport.

Ta właśnie droga okazała się zwycięska w propagowaniu karate na świecie, a skupieni wokół Nakayamy młodzi mistrzowie, kapitanowie drużyn uniwersyteckich (Kase, Nishiyama i inni) stworzyli nową jakość w karate. Taiji Kase był jednym z wykładowców na pierwszym kursie instruktorskim karate zorganizowanym przez JKA. Później został oddelegowany do innych krajów, aby propagować karate poza Japonią. Tylko on spośród wszystkich mistrzów JKA mógł z czystym sumieniem powiedzieć o sobie, że jest nauczycielem Shotokan Dojo.

Mieliśmy niewątpliwe szczęście być osobistymi uczniami sensei’a Kasego, a w szczególności Robert Sworek. Stąd możemy mówić, z lekkim przymrużeniem oka, że jesteśmy kontynuatorami karate z Shotokan Dojo.