Warunki członkostwa

Chcemy skupić jak największą liczbę ludzi trenujących karate shotokan, aby wspólnie pracować nad przyszłością naszego stylu. Dzięki dociekliwości i wiedzy naszego lidera mamy wiele do zaoferowania naszym członkom. SWO różni się od innych federacji. Nie uprawiamy politycznej szermierki, tylko trenujemy karate w jego najlepszym kształcie, co daje ogromne korzyści zdrowotne, mentalne i obronne. Opracowaliśmy spójny system nauczania, co spowodowało, że karate jest łatwe, interesujące i groźne zarazem. Nie przypomina już „tańca szamana”, ale jest prawdziwie skuteczną sztuką walki, na miarę XXI w. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy.

Zgodnie z paragrafem 12 statutu organizacyjnego, członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba, która uiści opłatę członkowską, wypełni kartę zgłoszenia oraz zostanie zakwalifikowana przez zarząd SWO i zadeklaruje chęć treningów.

Roczne opłaty członkowskie

Polska Świat
DAN 100 PLN 100 EUR
powyżej 16 roku życia 80 PLN 80 EUR
do 16 roku życia 60 PLN 60 EUR

W uzasadnionych przypadkach zarząd zastrzega sobie prawo obniżenia wysokości opłaty.