Manifest SWO

Shotokan World Organization jest nową organizacją karate shotokan, która postawiła sobie za cel wprowadzenie karate w XXI wiek. Nasza wizja karate opiera się na trzech filarach budując pomost między nimi. Są to: tradycja, współczesność i przyszłość.

Stoją od lewej: Robert Malentowicz (2 DAN, Elbląg), Wojciech Kaczmarek (5 DAN, Olsztyn), Waldemar Szwedek (5 DAN, Gostyń), Robert Sworek (7 DAN, Poznań), Sławomir Jordan (5 DAN, Łódź), Krzysztof Bobrowski (5 DAN, Ząbkowice Śląskie), Wojciech Gładysiak (2 DAN, Poznań), Tomasz Herman (4 DAN, Koło), Jan Zamojcin (5 DAN, Elbląg), Mieczysław Polewski (3 DAN Gostyń); siedzą od lewej: Stanisław Krajewski (3 DAN, Olsztyn), Dawid Wrembel (1 DAN, Poznań), Patrycja Grześkowiak (1 DAN, Elbląg), Marcin Klaja (2 DAN, Poznań), Arkadiusz Kajdasz (1 DAN, Poznań).
Zdjęcie: Paweł Sworek (3 DAN, Poznań)

Tradycja

Karate jest starą „sztuką walki” wywodzącą się z Chin oraz Okinawy, posiada swoją historię, tradycję, zasady i specyficzne techniki. Powstało jako umiejętność samoobrony.

Współczesność

W karate wyrażona jest jego metodyką i nowoczesnymi formami nauczania. Karate shotokan jest najlepiej opracowanym systemem wychowawczym i sportowym. Posiada filozofię, treść, dobre przepisy i opracowane naukowo metody treningowe.

Przyszłość

Chcemy zachować i rozwinąć stare, skuteczne techniki, edukacyjny charakter i specyfikę karate, aby nie dopuścić do degradacji sztuki walki. Jednocześnie przystosowaliśmy tradycyjne formy „kata” i ich interpretacje do wymogów dzisiejszego świata, dbając o to, by były skuteczne, logiczne, i pełniły swoje funkcje jako wychowanie fizyczne, samoobrona oraz sport.

Aby osiągnąć powyższe cele postanowiliśmy powołać do życia Shotokan World Organization