Zgłoszenia

Pierwszym warunkiem członkostwa w Shotokan World Organization jest wypełnienie Karty Członkostwa. Zgłoszenie-członkostwa (PDF) Kartę Członkostwa należy wypełnić używając dowolnego programu do odczytu plików .pdf. Po zapisaniu jej na własnym dysku trzeba odesłać ją na adres e-mail biura. Drugim warunkiem członkostwa jest uiszczenie opłaty według poniższej tabeli:

Roczne opłaty członkowskie

Polska Świat
DAN 100 PLN 100 EUR
powyżej 16 roku życia 80 PLN 80 EUR
do 16 roku życia 60 PLN 60 EUR

W uzasadnionych przypadkach zarząd zastrzega sobie prawo obniżenia wysokości opłaty.

Konto bankowe:

PLN: 54 1020 4027 0000 1302 0986 2659

EUR: PL 54 1020 4027 0000 1302 0986 2659

Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

Kartę Członkostwa zobowiązani są wypełnić posiadacze stopnia DAN. Wszystkie inne osoby są zgłaszane przez członka SWO ze stopniem DAN, który wypełnia zbiorową Kartę zgłoszenia (PDF). Osoba nie spełniająca powyższych warunków proszona jest o bezpośredni kontakt z biurem.

Pobierz pliki