Kihon


Klasyfikacja kihonu według Shotokan World Organization

 • Kihon
  • Techniki
   • Techniki podstawowe 9; 8; 7 kyu
   • Techniki zasadnicze 6; 5; 4 kyu
  • Kombinacje
   • Kombinacje złożone 3; 2; 1 kyu
   • Kombinacje zaawansowane 1; 2; 3 DAN
  • Formy
   • Formy mistrzowskie 4; 5 DAN
   • Formy indywidualne techniki i kombinacje – 6th; 7th DAN


Kihon classification accordin to Shotokan World Organization

 • Kihon
  • Techniques
   • Basic techniques 9th, 8th, 7th kyu
   • Essential techniques 6th, 5th, 4th kyu
  • Combinations
   • Complex combinations 3rd, 2nd, 1st kyu
   • Advanced combinations 1st, 2nd, 3rd DAN
  • Forms
   • Master forms 4th, 5th DAN
   • Individual forms techniques and combinations – 6th, 7th DAN