Kumite

Klasyfikacja kumite według Shotokan World Organization

 • Kumite walka

  • Shizen Kumite ćwiczenia walki

   • Kiso kumite podstawy walki

    • Yobi undo wprowadzenie do walki
    • Ido kumite ćwiczenia bloków w miejscu
    • Kakiete pchające ręce
   • Tanren kumite trening walki

    • Ippon kumite jeden cios, jeden blok – 9 kyu
    • Sanbon kumite trzy kroki – 8 kyu
    • Gohon kumite pięć kroków – 7 kyu
  • Yakusoku kumite walka umowna

   • Kihon kumite walka podstawowa

    • Kihon ippon kumite walka podstawowa na jeden krok – 6 kyu
    • Kaeshi ippon kumite atak, blok, atak, itd. – 5 kyu
    • Jiyu ippon kumite wolna walka na jeden krok – 4 kyu
   • Oyo kumite walka kształtująca nawyki

    • Okuri jiyu ippon kumite zejście i kontynuacja ataku – 3 kyu
    • Happo kumite ataki z kilku stron – 2 kyu
    • Kumite kata (kaisai) formy kumite bunkai – 1 kyu
  • Jiyu kumite wolna walka

   • Kyogi kumite (sport) walka turniejowa

    • Ippon shobu walka do jednego punktu – 1 DAN
    • Shobu kumite walka punktowana – 2 DAN
    • Randori walka treningowa dowolna – 3 DAN
   • Budo kumite walka realna

    • Shiai kumite (kontakt) walka w ochraniaczach – 4 DAN
    • Jissen kumite wszystkie chwyty dozwolone – 5 DAN
    • Buki kumite walka przy użyciu sprzętu – 6 DAN i wyżej

Kumite classification accordin to Shotokan World Organization

 • Kumite fight

  • Shizen Kumite fight exercises

   • Kiso kumite fight’s essentials

    • Yobi undo introduction to fight
    • Ido kumite blocks training at position
    • Kakiete push hands
   • Tanren kumite fight training

    • Ippon kumite one punch, one block – 9th kyu
    • Sanbon kumite three steps – 8th kyu
    • Gohon kumite five steps – 7th kyu
  • Yakusoku kumite convential fight

   • Kihon kumite Basic fight

    • Kihon ippon kumite one step basic fight – 6th kyu
    • Kaeshi ippon kumite attack, block, attack, etc. – 5th kyu
    • Jiyu ippon kumite one step free fight – 4th kyu
   • Oyo kumite fight moulds habits

    • Okuri jiyu ippon kumite step aside and attaca continuation – 3rd kyu
    • Happo kumite attacks from few sides – 2nd kyu
    • Kumite kata (kaisai) kumite bunkai forms – 1st kyu
  • Jiyu kumite free fight

   • Kyogi kumite (sport) turnament fight

    • Ippon shobu fight to one point – 1st DAN
    • Shobu kumite scored fight – 2nd DAN
    • Randori free training fight – 3rd DAN
   • Budo kumite real fight

    • Shiai kumite (contact) fight with protectors – 4th DAN
    • Jissen kumite no holds barred – 5th DAN
    • Buki kumite wfight with equipment – 6th DAN and above