Licencje kuratora zawodów

Do rozwiązywania wszystkich spraw i realizacji zadań dotyczących organizacji oraz przeprowadzania zawodów sportowych, obozów i staży szkoleniowych itp. powołuje się komisję sportowo-organizacyjną przy Zarządzie SWO.

Żeby zapewnić odpowiednią jakość turniejom karate, SWO ustala minimalne standardy organizacji zawodów i wyznacza organizatorów/managerów. Kurator SWO jest odpowiedzialny za przestrzeganie wymogów SWO przy imprezach urządzanych pod egidą stowarzyszenia.

Ustanawia się pięć klas (stopni) kuratorów, w kolejności od E do A. Każda klasa musi zostać potwierdzona aktualną licencją.

Standardy organizacji zawodów są ściśle skorelowane z klasami kuratorów SWO. Turniejem danej rangi musi zajmować się kurator SWO odpowiedniej klasy, bądź wyższej.