Komisja stopni; Licencje egzaminatorów

Regulamin Komisji Stopni Uczniowskich i Mistrzowskich
Shotokan World Organization

Postanowienia ogólne:

Komisja Stopni Uczniowskich i Mistrzowskich SWO, zwana dalej Komisją Stopni, jest organem powołanym przez Zarząd Stowarzyszenia do kierowania całością spraw dotyczących poziomu technicznego członków Stowarzyszenia. Komisja działa na podstawie § 8, § 9 i § 30 Statutu SWO.

Zakres działania:

 • opracowanie wymagań na stopnie uczniowskie i mistrzowskie
 • organizowanie egzaminów
 • prowadzenie dokumentacji i wydawanie certyfikatów
 • szkolenie i ustalanie składu egzaminatorów

Organizacja wewnętrzna:

Skład Komisji Stopni:

 • przewodniczący
 • sekretarz
 • członkowie

Szkoleniem egzaminatorów i wydawaniem licencji zajmuje się Komisja Stopni SWO. Szkoleniem objęci są kandydaci należący do SWO i spełniający wymogi formalne. Każdy kurs powinien być odnotowany w legitymacji kandydata.

Ustala się następujące klasy egzaminatorów:

Egzaminy na poszczególne klasy składają się z części teoretycznej i praktycznej. Obejmują znajomość regulaminów i ich zastosowania.

Licencje egzaminatorów

Kandydat na egzaminatora

 1. Stopień minimum 3 kyu
 2. Wiek minimum 16 lat
 3. Posiada prawo uczestnictwa w oficjalnych szkoleniach egzaminacyjnych SWO
 4. Posiada prawo asystowania przy prowadzeniu egzaminów

Egzaminator klubowy SWO (licencja klasy E)

Wymagania licencyjne:

 1. Stopień minimum 1 dan
 2. Wiek minimum 18 lat
 3. Ukończenie kursu egzaminatora organizowanego przez SWO
 4. Licencja klasy E ważna jest przez jeden rok i weryfikowana będzie każdorazowo na obozie letnim lub zimowym Gasshuku. Warunkiem weryfikacji jest ciągła praktyka i trening oraz udział w przynajmniej trzech stażach SWO w roku
 5. Licencja egzaminatora klubowego kl. E upoważnia do przeprowadzania egzaminów i nadawania stopni od 9 do 7 kyu włącznie.

Egzaminator okręgowy SWO (licencja klasy D)

Wymagania licencyjne:

 1. Stopień minimum 2 dan
 2. Wiek minimum 18 lat
 3. Ukończenie kursu egzaminatora organizowanego przez SWO
 4. Licencja klasy D ważna jest przez jeden rok i weryfikowana będzie każdorazowo na obozie letnim lub zimowym Gasshuku. Warunkiem weryfikacji jest ciągła praktyka i trening oraz udział w przynajmniej trzech stażach SWO w roku
 5. Licencja egzaminatora okręgowego kl. D upoważnia do przeprowadzania egzaminów i nadawania stopni do 4 kyu włącznie.

Egzaminator krajowy SWO (licencja klasy C)

Wymagania licencyjne:

 1. Stopień minimum 3 dan
 2. Wiek minimum 21 lat
 3. Ukończenie kursu egzaminatora organizowanego przez SWO
 4. Licencja klasy C ważna jest przez dwa lata i weryfikowana będzie każdorazowo na obozie letnim lub zimowym Gasshuku. Warunkiem weryfikacji jest ciągła praktyka i trening oraz udział w przynajmniej trzech stażach SWO w roku
 5. Licencja egzaminatora krajowego kl. C upoważnia do przeprowadzania egzaminów i nadawania stopni do 1 kyu włącznie.

Egzaminator kontynentalny SWO (licencja klasy B)

Wymagania licencyjne:

 1. Stopień minimum 4 dan
 2. Wiek minimum 25 lat
 3. Ukończenie kursu egzaminatora organizowanego przez SWO
 4. Licencja klasy B ważna jest przez dwa lata i weryfikowana będzie każdorazowo na obozie letnim lub zimowym Gasshuku. Warunkiem weryfikacji jest ciągła praktyka i trening oraz udział w przynajmniej trzech stażach SWO w roku
 5. Licencja egzaminatora kontynentalnego kl. B upoważnia do przeprowadzania egzaminów i nadawania stopni do 1 dana włącznie.

Egzaminator światowy SWO (licencja klasy A)

Wymagania licencyjne:

 1. Stopień minimum 5 dan
 2. Wiek minimum 30 lat
 3. Ukończenie kursu egzaminatora organizowanego przez SWO
 4. Licencja klasy A ważna jest przez pięć lat i weryfikowana będzie każdorazowo na obozie letnim lub zimowym Gasshuku. Warunkiem weryfikacji jest ciągła praktyka i trening oraz udział w przynajmniej trzech stażach SWO w roku
 5. Licencja egzaminatora światowego kl. A upoważnia do przeprowadzania egzaminów i nadawania stopni do 2 dana włącznie.