Komisja szkoleniowa; Licencje instruktorskie

Regulamin Komisji Szkoleniowej Shotokan World Organization

Postanowienia ogólne:

Komisja Szkoleniowa SWO, zwana dalej Komisją, jest organem powołanym przez Zarząd Stowarzyszenia do kierowania całością spraw dotyczących szkolenia kadr instruktorskich Stowarzyszenia. Komisja działa na podstawie § 8, § 9 i § 30 Statutu SWO.

Zakres działania:

 • opracowanie programów kursów instruktorskich i trenerskich
 • organizowanie szkoleń oraz kursów
 • prowadzenie dokumentacji i wydawanie certyfikatów
 • opracowanie standardów licencyjnych
 • podnoszenie kwalifikacji kadr instruktorskich
 • prowadzenie rejestru instruktorów

Organizacja wewnętrzna:

Skład Komisji:
 • przewodniczący
 • sekretarz
 • członkowie

Szkoleniem instruktorów oraz trenerów i wydawaniem licencji zajmuje się Komisja Szkoleniowa SWO. Szkoleniem objęci są kandydaci należący do SWO i spełniający wymogi formalne. Każdy kurs powinien być odnotowany w legitymacji kandydata.

Ustala się następujące licencje instruktorskie SWO:

Egzaminy na poszczególne licencje składają się z części teoretycznej i praktycznej. Obejmują znajomość przepisów, regulaminów, ich zastosowania i umiejętności oraz ocenę postawy ogólnej kandydata.

Licencje instruktorskie

Kandydat na instruktora

 1. Stopień minimum 3 kyu
 2. Wiek minimum 16 lat
 3. Posiada prawo uczestnictwa w oficjalnych stażach instruktorskich SWO
 4. Posiada prawo prowadzenia zajęć w obecności instruktora

Instruktor klubowy SWO (licencja klasy E)

Wymagania licencyjne:

 1. Stopień minimum 1 dan
 2. Wiek minimum 18 lat
 3. Dokument instruktora rekreacji wydany wg przepisów ogólnych stosowanych w kraju
 4. Zaświadczenie lekarskie o zdolności wykonywania zawodu instruktora karate
 5. Ukończenie kursu instruktorskiego organizowanego przez SWO
 6. Licencja klasy E ważna jest przez jeden rok i weryfikowana będzie każdorazowo na obozie letnim lub zimowym Gasshuku. Warunkiem weryfikacji jest ciągła praktyka i trening oraz udział w przynajmniej trzech stażach SWO w roku i posiadanie grupy osób ćwiczących liczącej od 10 do 99 osób.
 7. Licencja ta zawiera również automatycznie uprawnienia egzaminatora klubowego i sędziego klubowego (fukushin).

Instruktor okręgowy SWO (licencja klasy D)

Wymagania licencyjne:

 1. Stopień minimum 2 dan
 2. Wiek minimum 18 lat
 3. Dokument instruktora sportu wydany wg przepisów ogólnych stosowanych w kraju
 4. Zaświadczenie lekarskie o zdolności wykonywania zawodu instruktora karate
 5. Ukończenie kursu instruktorskiego organizowanego przez SWO
 6. Licencja klasy D ważna jest przez jeden rok i weryfikowana będzie każdorazowo na obozie letnim lub zimowym Gasshuku. Warunkiem weryfikacji jest ciągła praktyka i trening oraz udział w przynajmniej pięciu stażach SWO w roku i posiadanie grupy osób ćwiczących liczącej od 100 do 299 osób.
 7. Licencja ta zawiera również automatycznie uprawnienia egzaminatora okręgowego i sędziego okręgowego (sushin).

Instruktor krajowy SWO (licencja klasy C)

Wymagania licencyjne:

 1. Stopień minimum 3 dan
 2. Wiek minimum 21 lat
 3. Dokument trenera drugiej klasy wydany wg przepisów ogólnych stosowanych w kraju
 4. Zaświadczenie lekarskie o zdolności wykonywania zawodu instruktora karate
 5. Ukończenie kursu instruktorskiego organizowanego przez SWO
 6. Licencja klasy C ważna jest przez dwa lata i weryfikowana będzie każdorazowo na obozie letnim lub zimowym Gasshuku. Warunkiem weryfikacji jest ciągła praktyka i trening oraz udział w przynajmniej sześciu stażach SWO w roku i posiadanie grupy osób ćwiczących liczącej od 300 do 999 osób.
 7. Licencja ta zawiera również automatycznie uprawnienia egzaminatora krajowego i sędziego krajowego (kansa).

Instruktor kontynentalny SWO (licencja klasy B)

Wymagania licencyjne:

 1. Stopień minimum 4 dan
 2. Wiek minimum 25 lat
 3. Dokument trenera pierwszej klasy wydany wg przepisów ogólnych stosowanych w kraju
 4. Zaświadczenie lekarskie o zdolności wykonywania zawodu instruktora karate
 5. Ukończenie kursu instruktorskiego organizowanego przez SWO
 6. Licencja klasy B ważna jest przez dwa lata i weryfikowana będzie każdorazowo na obozie letnim lub zimowym Gasshuku. Warunkiem weryfikacji jest ciągła praktyka i trening oraz udział w przynajmniej sześciu stażach SWO w roku i posiadanie grupy osób ćwiczących liczącej pow. 1000 osób.
 7. Licencja ta zawiera również automatycznie uprawnienia egzaminatora kontynentalnego i sędziego kontynentalnego (shinpancho).

Instruktor światowy SWO (licencja klasy A)

Wymagania licencyjne:

 1. Stopień minimum 5 dan
 2. Wiek minimum 30 lat
 3. Dokument trenera klasy międzynarodowej wydany wg przepisów ogólnych stosowanych w kraju
 4. Zaświadczenie lekarskie o zdolności wykonywania zawodu instruktora karate
 5. Ukończenie kursu instruktorskiego organizowanego przez SWO
 6. Licencja klasy A ważna jest przez pięć lat i weryfikowana będzie każdorazowo na obozie letnim lub zimowym Gasshuku. Warunkiem weryfikacji jest ciągła praktyka, trening i praca na rzecz SWO oraz udział w przynajmniej sześciu stażach SWO w roku.
 7. Licencja ta zawiera również automatycznie uprawnienia egzaminatora światowego i sędziego światowego (shihan).