Komisja sędziowska; Licencje sędziowskie

Regulamin Komisji Sędziowskiej Shotokan World Organization

Postanowienia ogólne:

Komisja sędziowska SWO, zwana dalej komisją, jest organem powołanym przez Zarząd Stowarzyszenia do kierowania całością spraw sędziowskich Stowarzyszenia. Komisja działa na podstawie § 8, § 9 i § 30 Statutu SWO.

Zakres działania:

 • szkolenie sędziów
 • wydawanie licencji i weryfikacja sędziów
 • organizacja egzaminów sędziowskich
 • prowadzenie rejestru sędziów
 • ustalanie składu sędziowskiego na zawody krajowe i zagraniczne
 • opracowanie zasad, regulaminów i dokumentów sędziowskich

Organizacja wewnętrzna:

Skład komisji:

 • przewodniczący
 • sekretarz
 • członkowie

Szkoleniem sędziów zajmuje się Komisja Sędziowska SWO. Szkoleniem objęci są kandydaci należący do SWO. Każdy kurs powinien być odnotowany w legitymacji kandydata.

Ustala się następujące klasy sędziowskie:

Egzaminy na poszczególne klasy składają się z części teoretycznej i praktycznej. Obejmują znajomość regulaminów, ich zastosowania i umiejętności oraz ocenę postawy ogólnej kandydata.

Licencje sędziowskie

Kandydat na sędziego

 1. Stopień minimum 3 kyu
 2. Wiek minimum 16 lat
 3. Posiada prawo uczestnictwa w oficjalnych szkoleniach sędziowskich SWO
 4. Posiada prawo asystowania przy sędziowaniu zawodów, jako personel pomocniczy
 5. Po odbyciu podstawowego szkolenia posiada prawo do sędziowania kata w turnieju klubowym, jako sędzia boczny.

Sędzia klubowy SWO (fukushin, licencja klasy E)

Wymagania licencyjne:

 1. Stopień minimum 1 dan
 2. Wiek minimum 18 lat
 3. Ukończenie kursu sędziowskiego organizowanego przez SWO
 4. Licencja klasy E ważna jest przez jeden rok i weryfikowana będzie każdorazowo na obozie letnim lub zimowym Gasshuku. Warunkiem weryfikacji jest sędziowanie w zawodach minimum dwa razy w roku.
 5. Posiada prawo sędziowania turnieju kata w zawodach klubowych.
 6. Posiada prawo sędziowania w turniejach okręgowych, jako sędzia boczny.

Sędzia okręgowy SWO (sushin, licencja klasy D)

Wymagania licencyjne:

 1. Stopień minimum 2 dan
 2. Wiek minimum 18 lat
 3. Ukończenie kursu sędziowskiego organizowanego przez SWO
 4. Licencja klasy D ważna jest przez jeden rok i weryfikowana będzie każdorazowo na obozie letnim lub zimowym Gasshuku. Warunkiem weryfikacji jest sędziowanie w zawodach minimum dwa razy w roku.
 5. Posiada prawo sędziowania kata i kumite w turnieju okręgowym.
 6. Posiada prawo sędziowania w zawodach krajowych, jako sędzia boczny.

Sędzia krajowy SWO (kansa, licencja klasy C)

Wymagania licencyjne:

 1. Stopień minimum 3 dan
 2. Wiek minimum 21 lat
 3. Ukończenie kursu sędziowskiego organizowanego przez SWO
 4. Licencja klasy C ważna jest przez dwa lata i weryfikowana będzie każdorazowo na obozie letnim lub zimowym Gasshuku. Warunkiem weryfikacji jest sędziowanie w zawodach minimum dwa razy w roku.
 5. Posiada prawo sędziowania turnieju kata i kumite w zawodach krajowych
 6. Posiada prawo sędziowania w zawodach międzynarodowych, jako sędzia boczny.
 7. Posiada prawo szkolenia sędziów niższych rangą

Sędzia kontynentalny SWO (shinpancho, licencja klasy B)

Wymagania licencyjne:

 1. Stopień minimum 4 dan
 2. Wiek minimum 25 lat
 3. Ukończenie kursu sędziowskiego organizowanego przez SWO
 4. Licencja klasy B ważna jest przez dwa lata i weryfikowana będzie każdorazowo na obozie letnim lub zimowym Gasshuku. Warunkiem weryfikacji jest sędziowanie w zawodach minimum dwa razy w roku.
 5. Posiada prawo sędziowania kata i kumite w turniejach mistrzowskich na kontynencie.
 6. Posiada prawo sędziowania podczas Pucharu Świata i Mistrzostw Świata, jako sędzia boczny.
 7. Posiada prawo szkolenia sędziów niższych rangą

Sędzia światowy SWO (shihan, licencja klasy A)

Wymagania licencyjne:

 1. Stopień minimum 5 dan
 2. Wiek minimum 30 lat
 3. Ukończenie kursu sędziowskiego organizowanego przez SWO
 4. Licencja klasy A ważna jest przez pięć lat i weryfikowana będzie każdorazowo na obozie letnim lub zimowym Gasshuku. Warunkiem weryfikacji jest sędziowanie w zawodach minimum dwa razy w roku.
 5. Posiada prawo sędziowania kata i kumite podczas Pucharu Świata i Mistrzostw Świata
 6. Posiada prawo szkolenia sędziów niższych rangą
 7. Może być członkiem Centralnej Komisji Sędziowskiej